Bulgarian Association of Psycho-Oncology (BAPO)BULGARIA
Bulgarian Association of Psycho-Oncology (BAPO)

Кои сме ние? - БАПО

Who we are:

Кои сме ние? - БАПО

Българска асоциация по психоонкология е сдружение на професионалисти, работещи в научната и клинична практика в ...


Устав - БАПО

Constitution:

Устав - БАПО

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ“ Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ (1.) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСО...

Дейности - БАПО

Activities:

Дейности - БАПО

Основните направления, в които работи Българска асоциация по психоонкология са: Развитие и утвърждаване на добри...

International Psycho-Oncology Society
1 - 189 Queen Street East
Toronto, ON M5A 1S2

244 Fifth Avenue, Suite L296
New York, NY 10001

T: +1 416-968-0260
[email protected]Follow IPOS

© 2024 International Psycho-Oncology Society 

 Website powered by Funnel Communications Inc.